Samarbejdspartnere

Samarbejdspartner

Samarbejde giver merværdi for mine kunder

Jeg tror på, at samarbejdspartnere skaber muligheder for kvalitetsudvikling, der skaber værdi for mine kunder.

De samarbejdspartnere jeg har i EDUCATE, deler mine værdier om troværdig, ærlighed, arbejdsomhed, imødekommenhed og trivsel for alle. Men de tilfører også viden og erfaring fra deres egne områder.

Jeg synes, at partnerskabet skal generere muligheder for kvalitetsudvikling og udvikling af hjælp til nye områder til gavn for mine kunder. Jeg ønsker derved at styrke EDUCATE som varemærke, og give merværdi for mine kunder.

Irina Senchuk Hansen, ejer og grundlægger af ISH Sprogservice

ISH Sprogservice

Irina Senchuk Hansen har mange års erfaring i at hjælp med:

  • rådgivning med ansøgninger til uddannelse, job, visa m.m.
  • kompilering af CV’er
  • jobsøgning
  • oversættelser af, og fortolkning indenfor, russisk, engelsk, dansk
  • undervisning i russisk, engelsk og dansk
  • undervising i dansk som 2. sprog
  • russisk forretningskultur og kulturel forståelse
  • international og interkulturel kommunikation
  • coaching med speciale i stresscoaching
  • at være mentor.

Se mere om Irina Senchuk Hansen og ISH Sprogservice her.